dongfeng

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW có nhiều ưu đãi

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW có nhiều ưu đãi

Bán xả kho xe phun nước rửa đường Hino 6 khối FC9JESW có nhiều ưu đãi . Bồn phun nước rửa đường 5 khối được thiết kế đóng mới trên nền xe cơ sở là Hino FC9JESW. Hino FC9JESW là